PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2019 – Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador

MAIO 2019 – Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador

Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador

Contratación de dous técnicos para oficina de turismo Publicadas no BOP número 94 do 20 maio de 2019, a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación de dous traballadores/as para as oficinas de turismo, e finalizado o período establecido para a presentación de instancias esta Alcaldía, de conformidade coas Bases aprobadas e en exercicio das
atribucións recoñecidas pola lexislación vixente,

RESOLVE:

1. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo e, non existindo ningún excluído na mesma, elevala a definitiva:
(NOME E APELIDOS)
1.- Emma Fernández Coloret
2..-Mariña Mollinedo Cardalda
3.- Alexia Durán Lagares.
4.- Catuxa Prado Domínguez.
5.- Iria Crespo Martínez.
6.- Rebeca Martínez Currás.
7.- Gonzálo Gutiérrez Piñeiro.
8.- Lucía Rodas Recuna.
9.- Ana Millán Dieste.
10.- José Benito Fernández Abalo.

2. Designar aos compoñentes do Tribunal Cualificador:
Presidente/a: Dª María Parada Portas, Técnica de Persoal do Concello
Vogal: Dª Ana María Fole Pintos, Técnica de Tesourería e Intervención do Concello
Secretario/a: D. Miguel Rodríguez Vicente –Tutor, Secretario Xeral do Concello
Persoal Asesor: Dª María Esperanza Padín Vázquez Técnica de Turismo do Concello

3.A avaliación dos méritos dos/as aspirantes realizarase o vindeiro luns día 3 de xuño ás 12.00h no Salón de Plenos do Concello.

4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Anuncios Virtual.

Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo