PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2019 – Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga

Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga ANUNCIO En cumprimento da Base oitava para a selección de CINCO postos de PEÓN como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial (vintesete horas semanais) de acordo coa Orde do 12 de decembro de 2018 da […]

MAIO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS Por Resolución da Alcaldía, de data 31/05/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL”, á empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, que as executará polo prezo de:   Orzamento licitación. Prezo estimado do contrato 40.406,00€ Orzamento adxudicación  26.090,26€ 21% IVE  5.478,95€ Prezo  31.569,21€ Baixa 8.836,79€ As […]

MAIO 2019 – CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” Finalidade […]

MAIO 2019 – Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador

Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador Contratación de dous técnicos para oficina de turismo Publicadas no BOP número 94 do 20 maio de 2019, a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación de dous traballadores/as para as oficinas de […]