PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Resolucións desta Alcaldía, de data 23/10/2017, adxudicáronse á empresa “EDECO ENERGÍAS, S.L.“, os contratos menores das obras de; 1.- “DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO ADMINISTRATIVO RÚA OURENSE”, por importe de 42.592,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 5.788,64 € sobre o prezo de licitación (48.380,64 €). 2.- “DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO”, por […]