PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Levado a cabo o investimento para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “TELESERVICIO INSTALACIONES DE OFICINAS, S.L.”, por un importe de 15.951,43 € (IVE incluído), cunha baixa de 4.048,57 €. Faise público en cumprimento do disposto na […]