PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

OUTUBRO 2017 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Levado a cabo o investimento para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “TELESERVICIO INSTALACIONES DE OFICINAS, S.L.”, por un importe de 15.951,43 € (IVE incluído), cunha baixa de 4.048,57 €.

Faise público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, 10 de outubro de 2017.