PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA.

SETEMBRO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA.

DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OBRAS DE MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia da Unidade Técnica de contratación, relativa a apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) que contiñan as ofertas presentadas polas empresas ao procedemento de contratación das obras de “MELLORA DE SERVIZO URBANÍSTICOS RÚA MANUEL MURGUÍA“, incluídas no Plan Concellos 2020.

DILIXENCIA APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS)

En Cambados, 2 de setembro de 2021. Servizo de Contratación.