PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS QUE CONTEÑEN AS OFERTAS ECONÓMICAS, PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”

AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS QUE CONTEÑEN AS OFERTAS ECONÓMICAS, PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratacion, da sesión celebrada o día 13/08/2021, relativa á  apertura dos arquivos electrónicos, que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICA

En Cambados, 13 de agosto de 2021