PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – Convocatoria proceso selectivo para Director/Directora do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”

AGOSTO 2021 – Convocatoria proceso selectivo para Director/Directora do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”

Selección dun Director/Dirctora do obradoiro de emprego de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”

Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo da praza convocada de Director/Directora do Obradoiro de Garantía Xuvenil “Cambados Emprendedor II”, poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal) adxuntando á súa instancia telemática (Trámites Destacados -Instancia Xeral) o Anexo I das bases da convocatoria e a documentación acreditativa dos méritos alegados dacordo coa base SEXTA da convocatoria, dende o día seguinte a publicación deste anuncio e ata o día 19.08.2021.

ANUNCIO (prazo presentación solicitudes ata o 19.08.2021)

Bases de convocatoria_Bases equipo técnico (Director, docentes e persoal administrativo)