PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2018 – OPOSICIÓNS E CONCURSOS

ABRIL 2018 – OPOSICIÓNS E CONCURSOS

ORDE do 22 de marzo de 2018 pola que convoca proceso selectivo unitario e se aproban as bases reguladoras para postos de auxiliares da policía local.

De conformidade co establecido no Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local (Diario Oficial de Galicia núm. 222, do 22 de novembro), esta vicepresidencia, en virtude da delegación conferida para o efecto polos concellos interesados,

DISPÓN:

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o acceso aos postos de auxiliares de policía local.

Obxecto da convocatoria.

O obxecto desta convocatoria e a selección de 109 postos de auxiliares de policía local que a continuación se enumeran e a creación da lista de reserva de contratación para o ano 2018:

Cambados

4

Bases reguladoras para postos de auxiliares da policía local