PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2017

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Rematadas as obras de “ENSANCHE DE VIAL NA RÚA CRUCEIRO (VILARIÑO)“, subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizo 2016, foron executadas pola empresa adxudicataria “CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.”, por un importe de 15.972,00 €, cunha baixa de 4.028,00€.   ANUNCIO LICITACIÓN SUBMINISTRO E SERVIZO Por […]