PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2021- PLENO ORDINARIO

SETEMBRO 2021- PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo: Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 30 de setembro de 2021 ás 21:00
2ª convocatoria: 4 de outubro de 2021 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIÓNS (Adoptaranse as medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 22/07/2021 (Expte. PLN/2021/6)
2. Expediente 3619/2021. Festivos locais 2022
3. Expediente 4208/2021. Modificación Ordenanzas Fiscais para 2022: Abastecemento de auga
4. Expediente 4209/2021. Modificación Ordenanzas Fiscais para 2022: Saneamento
5. Expediente 2443/2021. Proposta de CAMBADOS PODE para que o goberno municipal garanta o abastecemento de auga a tódolos usuarios de Cambados e, en especial, aos das zonas altas da
parroquia de Vilariño de forma urxente
6. Expediente 3222/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode, interesando a modificación do tipo impositivo da Ordenanza Reguladora do Imposto de Bens Inmobles
7. Expediente 2775/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.P., relativa ao recurso interposto polo Ministerio de Transición Ecolóxica e R.D., respecto do Plan Xeral de Explotación
Marisqueira Período 2021-2023
8. Expediente 2810/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G., sobre a nova tarifa eléctrica
9. Expediente 2812/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.P., instando ao Goberno de España a baixar o prezo da luz actuando sobre determinados impostos e custes regulatorios
10.Expediente 3854/2021. Proposta do Grupo Municipal Somos Cambados en contra do peche das Oficinas de ABANCA e a prol da ampliación de servizos para a cidadanía de Cambados
11.Expediente 3884/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G. en contra da redución do profesorado nos centros de ensino do Concello de Cambados
12.Expediente 4184/2021. Proposta do Grupo Municipal CAMBADOS PODE interesando a recuperación do servizo nocturno da Polícia Local durante as fins de semana e os festivos
13.Expediente 4187/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.P., para instar ao Goberno a facilitar cobertura de persoal médico na atención primaria

B) Actividade de control
14.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 20/07/2021 ata o 27/09/2021)

C) Rogos e preguntas

DECRETO CONVOCATORIA PLN/2021/7