PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • COMISIONS INFORMATIVAS

COMISIONS INFORMATIVAS

1.- Comisión Especial de Contas.

Presidente: Xurxo Charlín Trigo.= Vocais: Milagros Martínez Piñeiro, Victor M. Caamaño Rivas, José Ramón Abal Varela, Luís Aragunde Aragunde, José Juan Cores Chaves e Isabel Varela Piñeiro.

2.- Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deporte.

Presidente: Victor M. Caamaño Rivas.= Vocais: Miguel Pérez Osorio, Constantino Cordal Trigo, José Ramón Abal Varela, Luís Aragunde Aragunde, José Juan Cores Chaves e Alberto Serantes González.

3.- Comisión Informativa de Facenda e Patrimonio.

Presidente: Xurxo Charlín Trigo.= Vocais: Milagros Martínez Piñeiro, Victor M. Caamaño Rivas, José Ramón Abal Varela; José Juan Cores Chaves, Luís Aragunde Aragunde e Mónica Brea Troncoso.

4.- Comisión Informativa de Comercio, Industria e Promoción Económica.

Presidente: Xurxo Charlín Trigo.= Vocais: Milagros Martínez Piñeiro, Victor M. Caamaño Rivas, José Ramón Abal Varela, Isabel Varela Piñeiro, Mónica Brea Troncoso e Antonio J. Iglesias Pombo.

5.- Comisión Informativa de Mar, Medio Ambiente e Medio Rural.

Presidenta: Mª Josefa Cacabelos Domínguez.= Vocais: Miguel Pérez Osorio, Constantino Cordal Rodríguez, José Ramón Abal Varela, Eulogio Pomares Botana, Luís Aragunde Aragunde e Juan Ramiro Gómez Blanco.

6.- Comisión Informativa de Obras, Servizos e Urbanismo.

Presidente: José Ramón Abal Varela.= Vocais: Miguel Pérez Osorio, Victor M. Caamaño Rivas, Constantino Cordal Rodríguez, Luís Aragunde Aragunde, Antonio J. Iglesias Pombo e Alberto Serantes González.

7.- Comisión Informativa de Réxime Interior e Servizos.

Presidenta: Fátima Abal Roma.= Vocais: José Ramón Abal Varela, Victor M. Caamaño Rivas, Constantino Cordal Rodríguez, Antonio J. Iglesias Pombo, Luís Alberto Serantes González e Luís Aragunde Aragunde.

8.- Comisión Informativa de Sanidade, Terceira Idade e Servizos Sociais.

Presidente: Constantino Cordal Rodríguez.= Vocais: José Ramón Abal Varela, Milagros Martínez Piñeiro, Victor M. Caamaño Rivas, Antonio J. Iglesias Pombo, Luís Aragunde Aragunde e Eulogio Pomares Botana.

9.- Comisión Informativa de Turismo.

Presidenta: Milagros Martínez Piñeiro.= Vocais: Constantino Cordal Rodríguez, José Ramón Abal Varela, Mª Josefa Cacabelos Domínguez, Eulogio Pomares Botana, Luís Aragunde Aragunde e Isabel Varela Piñeiro.

10.- Comisión Informativa de Traballo.

Presidente: Miguel Pérez Osorio.= Vocais: Constantino Cordal Rodríguez, José Ramón Abal Varela, Victor M. Caamaño Rivas, Juan Ramiro Gómez Blanco, Antonio J. Iglesias Pombo e Mónica Brea Troncoso.

11.- Comisión Informativa de Muller, Igualdade e Xuventude.

Presidenta: Fátima Abal Roma.= Vocais: Constantino, Mª Teresa Prado Cores, José Ramón Abal Varela, Mónica Brea Troncoso, Juan Ramiro Gómez Blanco e Eulogio Pomares Botana.

12.- Comisión Informativa de Participación Cidadá.

Presidenta: Mª Teresa Prado Cores.= Vocais: Miguel Pérez Osorio, José Ramón Abal Varela, Constantino Cordal Rodríguez, Luís Alberto Serantes González, Luís Aragunde Aragunde e Monica Brea Troncoso.

Voltar atrás