PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2020 – BANDO DO CONCELLO DE CAMBADOS COAS MEDIDAS CONTRA O CORONAVIRUS

Bando da Alcaldía coas medidas de prevención e loita contra o CORONAVIRUS. – A atención ao público nas dependencias municipais limitarase só a casos de extrema necesidade. – A partir do 13 de marzo todas as actividades municipais, deportivas, culturais e de servizos sociais quedan suspendidas.

MARZO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO MARZO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Extraordinaria Motivo: «Dar trámite ao pagamento de facturas pendentes para dar cumprimento á normativa de pago de provedores» Data e hora 1ª convocatoria: 12 de marzo de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 16 de marzo de 2020 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA […]

MARZO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO MEMBROS MESAS ELECTORAIS

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Extraordinaria Motivo: «Necesidade de elección de membros de mesas electorais dentro do prazo legalmente establecido» Data e hora 1ª convocatoria: 9 de marzo de 2020 ás 13:30 2ª convocatoria: 11 de marzo de 2020 ás 13:30 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte […]

MARZO 2020 – LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDO/AS PROCESO SELECTIVO

Mediante Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de 12.07.2019 seleccionouse ao Concello de Cambados como entidade colaboradora no programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O teu Primeiro Emprego”. Mediante Resolución da Alcaldía do 03.03.2020 aprobáronse as Bases para a contratación dun/nha (1) traballador/a (Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación […]

MARZO 2020 – ANUNCIO OFERTA EMPREGO PUBLICO “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”

Mediante Resolución da Alcaldía do 03 de marzo de 2020 aprobáronse as Bases para a contratación dun traballador/a para o posto de Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) en réxime laboral temporal, a tempo completo, e na modalidade de contrato de traballo en prácticas de conformidade co establecido no artigo 11 […]

FEBRERIO 2020 – OFERTA DE EMPREGO PUBLICO DE SELECCIÓN INTERINA DE POSTOS DE EDUCADOR/A SOCIAL

CONFIGURACIÓN LISTA DE RESERVA PARA SELECCIÓN INTERINA DE POSTOS DE EDUCADOR/A SOCIAL ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de postos de Educador/a Social. O prazo de presentación de solicitudes é de sete días naturais contados a partir do seguinte á […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2019-2020

COBRANZA TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2019-2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA TAXAS ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2019-2020

COBRANZA TAXAS ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2019-2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA […]

FEBREIRO 2020 – RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020

RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020 RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020

FEBREIRO 2020 – APROBACIÓN PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 2º SEMESTRE 2019

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2019. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre do ano 2019 […]