PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS Por Resolución da Alcaldía, de data 31/05/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL”, á empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, que as executará polo prezo de:   Orzamento licitación. Prezo estimado do contrato 40.406,00€ Orzamento adxudicación  26.090,26€ 21% IVE  5.478,95€ Prezo  31.569,21€ Baixa 8.836,79€ As […]

MAIO 2019 – CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” Finalidade […]

MAIO 2019 – Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador

Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador Contratación de dous técnicos para oficina de turismo Publicadas no BOP número 94 do 20 maio de 2019, a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación de dous traballadores/as para as oficinas de […]

MAIO 2019 – CONTRATACIÓN 5 TRABALLADORES PERCEPTORES RISGA

Expediente 195/2019 CONTRATACIÓN 5 TRABALLADORES PERCEPTORES RISGA Tendo aberta unha convoctoria para a selección e posterior contratación de 5 traballadores perceptores de RISGA subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ó abeiro das Bases Reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación de risco […]

MAIO 2019 – COBRANZA CONSERVATORIO DE MÚSICA 3 TRIMESTRE 2018-2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: CONSERVATORIO MUSICA […]

MAIO 2019 – COBRANZA ESCOLA DE MÚSICA 3 TRIMESTRE 2018-2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: ESCOLA MUSICA […]

MAIO 2019 – CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” BASES CONVOCATORIA AXUDAS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN OBRADORIO DUAL CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO Artigo 1.  Finalidade e duración dos incentivos á contratación por conta allea.   Os incentivos […]

MAIO 2019 – SELECCIÓN DE DOUS (2) TRABALLADORES /AS PARA AS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 08.05.2019 deste Concello aprobáronse as bases para a selección de dous (2) traballadores /as para as oficinas de turismo do Concello de Cambados en réxime laboral temporal a tempo parcial (25 horas semanais), e na modalidade de contrato eventual por circunstancias da producción por un período […]

MAIO 2019 – DECRETO DE DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade os días 8 e 9 de maio, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local […]

MAIO 2019 – TAXAS SERVIZO MERCADO 1º TRIMESTRE/2019

TAXAS SERVIZO MERCADO 1º TRIMESTRE/2019 (COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO 20 DE MAIO DE 2019 AO 22 DE XULLO DE 2019)