ÓRGANOS DE GOBERNO

• Alcaldesa
• Pleno Municipal. Convocatarias e actas
• Delegacións xenéricas e especiais.
• Comisións informativas
• Representacións noutros organismos.
• Fixación das contías por asistencia a sesión do Pleno da Xunta de Goberno Local e das Comisións Informativas