ORZAMENTOS

orz

2017

Relación de aplicacións orzamentarias de gastos e conceptos de gastos. (Prorrogado) PDF
Presuposto de ingresos. (Prorrogado) PDF
Memoria da Alcaldía. (Prorrogado) PDF
Informe económico-financieiro. (Prorrogado) PDF
Anexo dos investimentos a realizar. (Prorrogado) PDF
Estado da situación da débeda municipal. (Prorrogado) PDF
Bases da execución do orzamento. (Prorrogado) PDF
Relación de postos de traballo. PDF
Anexo de persoal. PDF
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS 2016 PDF
LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS 2016 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2016 PDF
REMANENTE DE TESOURERIA 2016 PDF
informe estabilidade liquidacion 2016 PDF
informe intervencion liquidacion 2016 PDF
CONTA XERAL 2016 PDF

2016

Relación de aplicacións orzamentarias de gastos e conceptos de gastos. PDF
Presuposto de ingresos. PDF
Memoria da Alcaldía. PDF
Informe económico-financieiro. PDF
Anexo dos investimentos a realizar. PDF
Estado da situación da débeda municipal. PDF
Bases da execución do orzamento. PDF
Relación de postos de traballo. PDF
Anexo de persoal. PDF
Avance de liquidación do orzamento do ano 2015 PDF
Informe da Intervención do orzamento do ano 2016 PDF
CONTA XERAL 2015 PDF

2015

Relación de aplicacións orzamentarias de gastos e conceptos de gastos. PDF
Presuposto de ingresos. PDF
Memoria da Alcaldía. PDF
Informe económico-financieiro. PDF
Anexo dos investimentos a realizar. PDF
Estado da situación da débeda municipal. PDF
Bases da execución do orzamento. PDF
Relación de postos de traballo. PDF
Anexo de persoal. PDF
Avance de liquidación do orzamento do ano 2014 PDF
Informe da Intervención do orzamento do ano 2015 PDF
CONTA XERAL 2014 PDF

Voltar atrás