PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ORDENANZAS

ORDENANZAS NON FISCAIS

ORDENANZAS FISCAIS.

XERAIS

IMPOSTOS

PREZOS PÚBLICOS

TAXAS