El tiempo - Tutiempo.net

corporacion e organización

cargos electos

Nesta sección poderás atopar toda a información relativa aos concelleiros electos.

Organos de goberno, funcions e actuacións.

Coñece a estructura política, así coma as súas funcións e atribucións.

Organización administrativa–Persoal información sobre o concello

Coñece de primeira man como se distribuen as áreas de traballo no Concello.

Planificación municipal

Descobre a planificación municipal para o quinquenio 2015-2020.

Normativa municipal

Ordenanzas municipais e Bandos que poidan ser do teu interese.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

• Organigrama do Concello
• Cadro de traballadores municipais-relación de postos de traballo 
• Relación de postos de confianza e salarios (Non existe persoal de confianza)
• Oferta municipal de Emprego ( OEP)
·  Resolucións de postos de autorización, ou recoñecemento de compatibilidade que afecten aos empregados públicos
• Masa salarial do persoal laboral (Artigo 103 bis Lei 7/1985)
• Proceso de selección e provisión de postos de traballo
• Inventario de bens e dereitos. (Pendente, en tramite convenio asinado coa Deputación de Pontevedra)
• Bens patrimoniais (inmobles, vehículos, Pendente, en tramite convenio asinado coa Deputación de Pontevedra)

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

• Cambados 2015 – 2020

Acerca

A Concellería de Facenda do Concello de Cambados, é a responsable do control, así coma de calquer gasto que efectúe o Concello.

Dende a mesma elabóranse os presupostos anuais, tendo en conta unha serie de parámetros tales coma: necesidades sociais, persoal, premura, eventos anuais fixos ou esporádicos, colaboración con clubes e asociacións sen ánimo de lucro, e un longo etc.

Susbcríbete ao noso canal de novas

SE DESEXAS ATOPARTE Á ÚLTIMA EN CUESTIÓN DE NOVIDADES, O PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS ACHÉGACHE UN NOVO CANLE PARA ELO. SUSCRÍBETE AO NOSO CANAL DE NOVAS RSS. ASÍ DE SINXELO.

2018 © concello de cambados. Design by