PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

MAIO 2023 – ANUNCIO ACEPTACIÓN CONTRATO DO SERVIZO DE DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

ANUNCIO ACEPTACIÓN DE CONTRATO En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato menor de “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 2023 – 2022071289” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría 2.Obxecto do contrato: “SERVIZO […]

MAIO 2023 – ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRAS REFORMA ASEOS CEIP SANTO TOMÉ PC2023

No día de hoxe, ven de publicarse na ferramenta licitación SILEX da Consellería de Facenda o anuncio de licitación das obras de “REFORMA DOS ASEOS DO CEIP SANTO TOMÉ”, na que poderán tomar parte tódalas empresas que estean interesadas. Para consultar a información (invitación e memoria-valorada das obras) prema nos enlaces seguintes: INVITACIÓN AO PROCEDEMENTO DESCARGAR MEMORIA […]

MAIO 2023 – RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PROCESOS ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PROCESOS ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL Resolución da Alcaldía – Expediente 5087/2022 Vista a Resolución da Xunta de Goberno Local de 12.05.2022 pola que se aprobou a oferta de emprego público para a articulación e materialización dos procesos de estabilización do emprego temporal previstos na Lei 20/2021 de 28 de […]

MAIO 2023 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2023

Ven de publicarse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2023”. Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:   PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da Consellería de Facenda: […]

MAIO 2023 – Proceso selectivo contr. temporal 5 varredores/as.- Prazo presentación solicitudes participación candidatos/as preseleccionados/as

Proceso selectivo para a contratación temporal de 5 Varredores/Varredoras en situación de risco de exclusión social, perceptoras da Renda de integración social de Galicia (RISGA ) Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo das prazas convocadas poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do […]

MAIO 2023 – ANUNCIO ACEPTACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO

En cumprimento do disposto no artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO”. PLAN OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2023) 1. Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a) Organismo: Concello de Cambados b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c) Dirección de internet […]

MAIO 2023 – ACTA DA MESA CONTRATACIÓN_26/05/2023 PARA APERTURA DA OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN PRIVADA DO SERVIZO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA O DÍA 2/8/2023, CO MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023.

No día de hoxe, 26 de maio de 2023, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN  co obxecto de dar conta da oferta económica presentada e formular proposta de adxudicación no procedemento de contratación privada do servizo de interpretación artística para a realización dun concerto da artista Belén Aguilera, o día 2/8/2023, co gallo da Festa do Albariño 2023, […]

MAIO 2023 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMBADOS 2023.

  ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN Por Decreto da Alcaldía nº 2023-905, de data 26/05/2023, adxudicouse o contrato de “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 2023”, polo prezo e condicións que se indican seguidamente: Nome/Razón social CULTUREVEN, S.L. Prezo 14.893,00 21 % IVE 3.127,53 Importe total 18.020,53 Duración: 4 meses 30 horas semanais. […]

MAIO 2023 – ANUNCIO CONCESIÓN SUBVENCIÓN POLA EXCMA. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O FINANCIAMENTO DO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 2023

ANUNCIO CONCESIÓN SUBVENCIÓN Por Decreto da Alcaldía 2023-0756, de data 03/03/2023, aceptouse a subvención seguinte: “… No BOPPO nº 77, do 21/04/2023, publícase anuncio do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Excma. Deputación de Pontevedra, en sesión do 14/04/2023 relativo á concesión de subvencións para a prestación de servizos de información e atención ao público en […]

MAIO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA_24/05/2023 DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS), PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NA CONTRATACIÓN MENOR DO “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO” E, FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No día de hoxe,  24/05/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor do “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL D ETURISMO E, FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, […]