PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA_24/05/2023 DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS), PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NA CONTRATACIÓN MENOR DO “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO” E, FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

MAIO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA_24/05/2023 DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS), PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NA CONTRATACIÓN MENOR DO “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO” E, FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No día de hoxe,  24/05/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor do “SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO E INFORMACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL D ETURISMO E, FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE“,  estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 24 de maio de 2023. Servizo de Contratación