PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – CORRECCIÓN ERROS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

ABRIL 2023 – CORRECCIÓN ERROS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

ANUNCIO

Mediante Resolución da Xunta de Goberno Local do pasado 05 de abril de 2023 e Resolución da Alcaldía do 14 de abril de 2023 adoptáronse acordos de corrección de erros das Resolucións da Xunta de Goberno Local de 21 de decembro de 2022 e da Resolución da Alcaldía do 21 de decembro de 2022 pola que se aproban as Bases reguladoras da convocatoria e desenvolvemento dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal e a súa convocatoria de acordo co seguinte detalle:

Concretamente, onde se di,

1132.png

Debe dicir,

1145.png

Cambados

(Asinado dixitalmente á marxe)