PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – Plan Concellos Liña 3 Activ. Emprego – Baremación definitiva e proposta de contratación

ABRIL 2023 – Plan Concellos Liña 3 Activ. Emprego – Baremación definitiva e proposta de contratación

ANUNCIO

En cumprimento da Base oitava do proceso selectivo faise público que o Tribunal Cualificador, en sesión celebrada o día 17/04/2023, acordou:

PRIMEIRO.- Elevar a definivas as puntuacións obtidas no proceso de valoración de méritos quedando estabelecidas do seguinte xeito:

Publicación_Anuncio Tribunal cualificador – Baremación definitiva e proposta de contratación