PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – ACTA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 3. DAR CONTA DO INFORME TÉCNICO RELATIVO Á SUBSANACIÓN, VALORACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS E FORMULACIÓN PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE “SEPARATA LOTE 2 – MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” PC2021 (2021015785).

ABRIL 2023 – ACTA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 3. DAR CONTA DO INFORME TÉCNICO RELATIVO Á SUBSANACIÓN, VALORACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS E FORMULACIÓN PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DAS OBRAS DE “SEPARATA LOTE 2 – MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” PC2021 (2021015785).

No día de hoxe, 17 de abril de 2023, reuníuse novamente a UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe da técnica municipal ao requirimento de subsanación efectuado a unha das empresas, a valoración das ofertas económicas presentadas e a formulación de proposta de adxudicación ao órgano de contratación, se procede, das obras de  LOTE 2: MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), R/CAMIÑO O CRUCEIRO, CAMIÑO O SINEIRO (VILARIÑO)”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro do Plan Concellos 2021, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

ACTA UNIDADE TÉCNICA CONTRATACIÓN N3. DAR CONTA DO INF. TCO. RELATIVO Á SUBSANACIÓN, VALORACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS E FORMULACIÓN PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

En Cambados, 17 de abril de 2023. Servizo de Contratación.