PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – Plan Concellos Liña 3 Activación do Emprego – Resultado avaliación de méritos e conv. entrevista desempate candidatos

ABRIL 2023 – Plan Concellos Liña 3 Activación do Emprego – Resultado avaliación de méritos e conv. entrevista desempate candidatos

Selección de vinte (20) postos de traballo como persoal laboral temporal de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases Reguladoras do Plan Concellos para a Activación do Emprego da Deputación Provincial de Pontevedra 2023 (BOP nº 208 do 31.10.2023) e ao amparo da liña 3. Activación do Emprego.

ANUNCIO
Fanse públicas as puntuacións dos/as aspirantes aprobadas polo Tribunal Cualificador en sesión celebrada o día 13/04/2023:

Anuncio Tribunal cualificador – Resultado avaliación de méritos