PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2023 – Plan Concellos Liña 3 Activación do Emprego – Resultado avaliación de méritos e conv. entrevista desempate candidatos

Selección de vinte (20) postos de traballo como persoal laboral temporal de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases Reguladoras do Plan Concellos para a Activación do Emprego da Deputación Provincial de Pontevedra 2023 (BOP nº 208 do 31.10.2023) e ao amparo da liña 3. Activación do Emprego. ANUNCIO Fanse públicas as puntuacións […]

ABRIL 2023 – ANUNCIO do 27 de marzo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dunha parcela pola instalación eléctrica LMTS CBD808, CT Bouciña e substitución CTI Covas de Lobos por CTC, prevista no concello de Cambados (expediente IN407A 2023/116-4).

ANUNCIO do 27 de marzo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dunha parcela pola instalación eléctrica LMTS CBD808, CT Bouciña e substitución CTI Covas de Lobos por CTC, prevista no concello de Cambados (expediente IN407A 2023/116-4). De conformidade co disposto nos artigos 40, 42, 44 e 46 da […]

ABRIL 2023 – Resol. da Xef. Territ. de Pontevedra pola que somete a inform. públ. a petición de autoriz. administrativa e decl.de utilidade pública dunha instal. eléctrica no concello de Cambados (exp. IN407A 2023/116-4)

Resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2023/116-4). Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e no Título VII do […]