PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – Lista provisional persoas admitidas e excluídas Plan Concellos Liña 3 Activación do Emprego

ABRIL 2023 – Lista provisional persoas admitidas e excluídas Plan Concellos Liña 3 Activación do Emprego

Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra pola que se concede a este Concello unha subvención para a contratación de 20 traballadores con cargo ao Plan Concellos 2023- Liña 3 Activación Para o Emprego.
Vista a Resolución da Alcaldía do 15.03.2023 (Decreto núm. 2023-0441) pola que se aprobaron as Bases e convocatoria para contratación de ditos postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial, e unha vez transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, en cumprimento do disposto na base quinta RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas:
1.- Administrativo/Administrativa (Núm. Prazas: 3/25 h. semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
CHANTADA PADÍN, Estefanía Admitida
DOLADO FERNÁNDEZ, José Eduardo Admitida
DOMÍNGUEZ SUÁREZ, Laura Admitida
FALCÓN VILAR, María Teresa Admitida
FARIÑA HERMIDA, Marta Admitida
FERNANDEZ VALLES, Viviana Admitida
FRAGA CARDALDA, María Dolores Admitida
OTERO ABELLA, María Marta Excluído (2)
PIÑEIRO ARAGUNDE, María Luisa Admitida
REY REBOLLIDO, Rocío Admitida
2.- Monitores de cultura-turismo (Núm. Prazas: 2/25 h. semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
CARVAJAL PINTO, Elsa Admitida
GIL PUENTE, Virginia Admitida
GÓMEZ CHARLÍN, Patricia Angela Admitida
LÓPEZ GONZÁLEZ, Daniel José Admitida
PENA TORTORIELLO, Alicia Irma Admitida
PÉREZ CAMBEIRO, Andrea Admitida
PIÑEIRO ARAGUNDE, María Luisa Admitida
TRIGO SOMOZA, María Marta Admitida
VAAMONDE VÁZQUEZ, Isidoro Admitida
3.- Técnico/Técnica Medioambente (Núm. Prazas: 1/ 35 h.semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
CAÑEDO PADÍN, María Carmen Admitida
GALIÑANES COSTA, Juan Manuel Admitida
GÓMEZ FERREIRA, Ana Admitida
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Nuria Isabel Admitida
4.- Técnico /Técnica de organización (Núm. Prazas:1/ 25 h. semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
FILGUEIRA GOMEZ, Carlos Admitida
GONDAR PÉREZ, María Yolanda Admitida
MARIÑO MIRON, Laura Excluído (1)
5.- Traballador/a Social (Núm. Prazas: 1/ 25h. semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
ABAL LOJO CELIA Admitida
ÁLVAREZ MARTÍN, Lucía Admitida
SILVA SILVA, Estefanía Admitida
6.- Licenciado/Licenciada Grao en Historia (Núm. Prazas: 1/ 25 h. semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
FARIÑA FERNANDEZ, María Carmen Admitida
GIL RODRÍGUEZ, Eva Admitida
TRIGO GONZÁLEZ, José María Admitida
7.- Laceiro/Laceira (Núm. Prazas: 1/35 h. semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
ACHA PARADA, Manuel Admitida
FERNÁNDEZ OTERO, Manuel Admitida
PÉREZ OTERO, Francisco Javier Admitida
8.- Operario/Operaria Mantemento (Núm. Prazas: 8/35 h. semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
ABAL CHAVES, Juan Carlos Admitida
ABAL OUBIÑA, Eladio Admitida
ABAL RESUA, Lorenzo Excluído (1)
ARAGUNDE RIBADOMAR, Manuel Ángel Admitida
BLANCO VEGA, Rafael Admitida
CARLÍN GARCÍA, Ricardo Javier Admitida
DOMÍNGUEZ GRAÑA, Consuelo María Admitida
FARIÑA OUBIÑA, Javier Admitida
FERNANDEZ MEIS, Benjamín Admitida
GONZALEZ PIÑEIRO, Carmen Admitida
GONZALEZ VIÑAS JOSE Admitido
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, María Admitida
MEIS DURÁN, Laura Admitida
NUÑEZ ALONSO, Ricardo Admitida
PIÑEIRO VÁZQUEZ, Jesús Admitida
SAMPEDRO GARCÍA, Enrique Excluído (1)
VALLADARES ABAL, Ángel Admitida
9.- Limpadores/Limpadoras (Núm. Prazas: 2/35 h. Semanais)
APELIDOS E NOME Admitida/excluída
BLANCO MAGDALENA, María Carmen Admitida
COSTA PIÑEIRO, Begoña Admitida
FARIÑA OUBIÑA, Javier Admitida
GAIMAR AIT-BARKA, Fátima Zahra Admitida
GARCIA COSTA, María Luisa Admitida
LÓPEZ BAULO, María Luisa Admitida
LORES FERNANDEZ, Manuel Américo Admitida
REY MARTINEZ, Julia Admitida
SAMPEDRO GARCIA, Enrique Excluído (1)
Causas de exclusión
Causa 1:
Os candidatos excluídos por esta causa en base o seguinte:
Base Cuarta das Bases da Convocatoria, que establece o seguinte:
e)Atoparse incluídos nas listas remitidas pola Oficina de Emprego ao Concello de Cambados e ser desempregado/a, inscrito/a no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes
non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego
Causa 2:
Os candidatos excluídos por esta causa en base o seguinte:
Base Quinta das Bases da convocatoria, que establece o seguinte:
“ ( ……) As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude que se adxunta como Anexo I (…….) “

SEGUNDO.- Outorgar prazo para presentación de emendas/reclamacións por exclusión ou omisión no referido listado, o día 12 de abril de 2023.
De non presentarse emenda/reclamación dentro do referido prazo a lista provisional elevarase a definitiva.

TERCEIRO.- Designar como membros do Tribunal cualificador:
Presidenta: María J. Parada Portas (Técnica de Persoal)
Vogal: Ana Mª Fole Pintos (Técnica de Intervención)
Secretaria: Maria Gema Pérez Santos(Administrativa)
Persoal asesor: María Eva Aragunde Chaves – Técnica Asesora (Orientadora Laboral)
O Tribunal Cualificador reunirase o xoves día 13 de abril de 2023, ás 11 30 horas na Casa Consistorial para avaliación de méritos das persoas aspirantes aos citados postos.

CARTO.- Ordenar a publicación da presente Resolución na sede electrónica/taboleiro de edictos do concello

Lista provisional persoas admitidas e excluídas Plan Concellos Liña 3 Activación do Emprego