PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2023 – ACTA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 1 – 05/04/2023. APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS, PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS”

ABRIL 2023 – ACTA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 1 – 05/04/2023. APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS, PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS”

No día de hoxe, 05 de abril de 2023, reuníuse a UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN co obxecto de proceder á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen as ofertas económicas, presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitacióndas obras de “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS”, incluídas no Plan Concellos 2022, da Excma. Deputación de Pontevedra, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

ACTA UNIDADE TÉCNICA CONTRATACIÓN Nº 1 05-04-2023 APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS