PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2023 – ACTA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “SEPARATA LOTE 2 – MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” PC2021 (2021015785)

MARZO 2023 – ACTA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “SEPARATA LOTE 2 – MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” PC2021 (2021015785)

No día de hoxe, 23 de marzo de 2023, reuníuse a UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de proceder á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen as ofertas presentadas polas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “SEPARATA LOTE 2 – MELLORA DA PAVIMIENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS”, subvencionadas pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2021, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

ACTA UNIDADE TÉCNICA CONTRATACIÓN Nº 1_23-03-2023 APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS SEPARATA LOTE 2 MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS PC2021 2021015785