PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2023 – PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2023 – PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 26 de xaneiro de 2023 ás 21:00
Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 24.11.2022 (Expediente PLN/2022/9)
2. Expediente 288/2023. Proposta do grupo municipal Cambados Pode para a posta en marcha dun plan de recuperación, mantemento e dinamización do barrio de Santo Tomé
3. Expediente 337/2023. Proposición do grupo municipal mixto Cambados Pode para modificar a ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de residuos sólidos urbanos
4. Expediente 336/2023. Proposición do grupo municipal PSdG PSOE para a creación dun observatorio de igualdade no sector pesqueiro galego
5. Expediente 366/2023. Proposición do grupo municipal PSdGPSOE en apoio á mobilización para a mellora da atención primaria (Plataforma SOS Sanidade Pública)

B) Actividade de control
6. Dación en conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía (do 22.11.2022 ao 23.01.2023)

C) Rogos e preguntas

Convocatoria Pleno ordinario 26.01.2023