PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2023 – ANUNCIO da convocatoria dos procesos de estabilización de emprego temporal.

XANEIRO 2023 – ANUNCIO da convocatoria dos procesos de estabilización de emprego temporal.

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 246, do 27 de decembro de 2022, publicáronse as bases reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos de estabilización do emprego temporal.

Mediante a Resolución da Alcaldía do 21 de decembro de 2022 convocáronse os procesos selectivos de estabilización do emprego temporal que a se sinalan a seguir:

Referencia da convocatoria

Prazas convocadas

Clase de persoal

Escala/subescala/clase

Grupo

Observacións

C01

Oficial de 2ª mantemento

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/persoal oficios

AP

OEP 2022

DA 6ª

C02

Oficial de 2ª condutor/a tractorista

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/persoal oficios

AP

OEP 2022

DA 6ª

C03

Condutor/a

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/policía local

AP

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C04

Operario/a encargado/a pavillón

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/tarefas especiais

AP

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C05

Conserxe-limpador/a

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/persoal oficios

AP

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C06

Limpador/a

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/persoal oficios

AP

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C07

Operario/a de zona

7

Funcionario

A.E.

S. especiais/persoal oficios

AP

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C08

Operario/a de servizos

2

Funcionario

A.E.

S. especiais/persoal oficios

AP

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C09

Oficial de administración

2

Funcionario

A.X.

Auxiliar

C2

OEP 2022

DA 6ª

C10

Oficial de administración

2

Funcionario

A.X.

Auxiliar

C2

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C11

Oficial de cultura e turismo

5

Funcionario

A.E.

S. especiais/tarefas especiais

C2

OEP 2022

DA 6ª

PLT

Oficial de cultura e turismo

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/tarefas especiais

C2

OEP 2022

DA 8ª

PLT

C12

Dinamizador/a xuvenil

1

Funcionario

A.E.

S. especiais/tarefas especiais

C2

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C13

Administrativo/a intervención

1

Funcionario

A.X.

Administrativa

C1

OEP 2022

DA 8ª

C14

Administrativo/a recadador/a

1

Funcionario

A.X.

Administrativa

C1

OEP 2022

DA 6ª

C15

Policía

4

Funcionario

A.E.

S. especiais/policía local

C1

OEP 2022

DA 6ª

C16

Delineante

1

Funcionario

A.E.

Técnica/técnico auxiliar

C1

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C17

Traballador/a social

1

Funcionario

A.E.

Técnica/técnico medio

A2

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C18

Educador/a familiar

1

Funcionario

A.E.

Técnica/técnico medio

A2

OEP 2022

DA 8ª

PLT

C19

Orientador/a laboral

1

Funcionario

A.E.

Técnica/técnico medio

A2

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C20

Arquitecto/a

1

Funcionario

A.E.

Técnica/técnico superior

A1

OEP 2022

DA 6ª

PLT

C21

Técnico/a de protección, conservación e xestión patrimonio cultural e municipal-arqueólogo/a

1

Funcionario

A.E.

Técnica/técnico superior

A1

OEP 2022

DA 6ª

PLT

OEP 2022. Praza contida na oferta extraordinaria de estabilización aprobada ao abeiro do disposto na Lei 20/2021, mediante o Acordo da Xunta de Goberno local do 12 de maio de 2022 (publicada no BOP núm. 95, do 19 de maio do mesmo ano, e con posterior rectificación de erros publicada no BOP núm. 113, do 14 de xuño de 2022).

DA 6. Obxecto de oferta e convocatoria ao abeiro do disposto na DA 6ª da Lei 20/2021.

DA 8. Obxecto de oferta e convocatoria ao abeiro do disposto na DA 8ª da Lei 20/2021.

PLT. Correspondente a persoal laboral temporal actual, pero con previsión na RPT municipal da súa cobertura por persoal funcionario.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos nos termos establecidos nas propias bases.