PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2022 – AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023

DECEMBRO 2022 – AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023

AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS CURSO 2022/2023

O Concello de Cambados concede as subvencións correspondentes ás Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2022/2023, ás solicitudes que figuran a continuación (196) e polo importe que se indica (29.900,00 €), comprometendo o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 3200.48100, de acordo co seguinte detalle:

ANUNCIO CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2022-2023

Os/as beneficiarios/as deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria e ata o día 16 de decembro (inclusive). entendéndose en caso contrario que se desiste da petición.