PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2022 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – DEPORTES

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de novembro de 2022 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2022” correspondentes á área de deportes, ás solicitudes que figuran a continuación (19), de acordo […]

NOVEMBRO 2022 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – CULTURA

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de novembro de 2022 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2022” correspondentes á área de cultura, ás solicitudes que figuran a continuación (33), de acordo […]

NOVEMBRO 2022 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – SERVIZOS SOCIAIS

N. Expediente 3164/2022 Asunto SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2022 – SERVIZOS SOCIAIS ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de novembro de 2022 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o […]