PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2022 – Lista admitidos/as e excluídos/as alumnos obradoiro “Cambados Rutas de Sendeirismo”, nomeamento de tribunal cualificador e convocatoria para realización de entrevista persoal

SETEMBRO 2022 – Lista admitidos/as e excluídos/as alumnos obradoiro “Cambados Rutas de Sendeirismo”, nomeamento de tribunal cualificador e convocatoria para realización de entrevista persoal

Visto o expediente tramitado para a selección e posterior contratación de 16 alumnos/as para participar no programa do Obradoiro Dual de Emprego “Cambados Rutas de Sendeirismo”.
Vista a Resolución da Alcaldía do 09.09.2022 pola que se aprobaron as Bases convocatoria dos alumnos-traballadores.
Vista a relación de candidatos preseleccionados e remitidos pola Oficina de Emprego de Cambados, para participar como alumnos/as traballadores/as.
Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base sexta do proceso selectivo,

RESOLVO:

1.Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as dos alumnos/as-traballadores/as e, non existindo excluídos na mesma, elevala a definitiva:

a) Módulo de Albañilería
APELIDOS NOME ESTADO
1 ABAL CHAVES DIEGO Admitido
2 ACHA PARADA MANUEL Admitido
3 ALVAREZ VAZQUEZ RAMIRO Admitido
4 CHENLO GIL MARIA ISABEL Admitida
5 DOMÍNGUEZ GRAÑA CONSUELO MARÍA Admitida
6 FERNANDEZ DURAN CHRISTIAN Admitido
7 FIGUEIREDO RODRIGUES SANDRA BETINA Admitida
8 GALIÑANES GONZALEZ JUAN RAMON Admitido
9 GONZALEZ CONSTANTINO ANTONIO Admitido
10 LAMELA CERVINO ISABEL Admitida
11 LEIRO CHAVES BORJA Admitido
12 LOPEZ REY MARINA YOLANDA Admitida
13 MARTINEZ VAZQUEZ MARIA Admitida
14 MONTERO ARAGUNDE ALBERTO Admitido
15 MOSTEIRO RUIBAL MARÍA DEL MAR Admitida
16 MOSTEIRO RUIBAL BRAIS Admitido
17 OBOUKHOVA OLGA Admitida
18 OTERO GONZALEZ LUIS PAULINO Admitido
19 OUBIÑA NOYA JOSE MANUEL Admitido
20 OUBIÑA DOPAZO MARIA CARMEN Admitida
21 PADIN RILO ALEJANDRA PATRICIA Admitida
22 PADIN CAMBADOS SARA Admitida
23 REY REY EVA Admitida
24 ROMA BERMUDEZ NIEVES Admitida
25 SERANTES DIZ SHEYLA Admitida
26 SOMOZA NUNEZ RAMIRO Admitido
27 USEROS FERNANDEZ ROBERTO Admitido
28 VAZQUEZ VAZQUEZ RAMONA Admitida
29 VIDAL BERNAL SALUSTIANO Admitido

b) Módulo de Carpintería
APELIDOS NOME ESTADO
1 CACABELOS PADIN SAUL Admitido
2 CHANTADA TORRES SHEILA MARIA Admitida
3 CHAVES FARIÑA AUGUSTO Admitido
4 COSTA TRIGO BEGOÑA Admitida
5 COUCEIRO OTERO HERMINIA Admitida
6 COUSIDO RODRIGUEZ MANUEL Admitido
7 DAPORTA GONZALEZ MARTIN Admitido
8 FERREIRA QUINTEIRO ALBA VANESA Admitida
9 FIGUEROA TOVAR JULIETA MARIA Admitida
10 GARCIA OLIVEIRA JAVIER Admitido
11 GIL MARTÍNEZ FERNANDO Admitido
12 GOMEZ NUÑEZ SUSANA Admitida
13 IGLESIAS PIÑEIRO YOLANDA Admitida
14 MARTÍNEZ REY ÓSCAR Admitido
15 OTERO NOGUEIRA JOEL Admitido
16 OUTEDA COEJO ISABEL Admitida
17 PAZ MARQUEZ JUAN JULIO Admitido
18 PEREZ OTERO FRANCISCO JAVIER Admitido
19 PEREZ CASAL FABIAN Admitido
20 PINTOS OUBIÑA CARMELO Admitido
21 QUINTANS FARIÑA PAMELA Admitida
22 REBOEIRAS HERMIDA ALEJANDRO Admitido
23 REY ABAL CARLOS Admitido
24 REY OUBIÑA DANIEL Admitido
25 RIVAS LEIRO MARÍA CARMEN Admitido
26 ROJO TELMO FRANCISCO JOSE Admitido
27 SANCHEZ CHANTADA DIEGO Admitido
28 SEREN PORTAS JOSE BENITO Admitido
29 ZELS ESTEVEZ KATHRIN Admitido
(*) Constan as renuncias dos aspirantes preseleccionados José Ramón Castro Guiance e Moisés Rodríguez Novas 2.Convocar aos/ás aspirantes para a realización da entrevista persoal o vindeiro luns 26 de setembro no Salón de Plenos do Concello de Cambados (Praza do Concello 1, 36630, Cambados) e nos seguintes horarios:

Módulo de carpintería: 9:00 horas
Módulo de albañilería: 12:00 horas

3.Designar aos membros do Tribunal Cualificador:
 Presidenta Titular: Dª. Mercedes Charlín Somoza (Técnica de Xestión)
 Presidenta Suplente: Dª Mª Gema Pérez Santos (Administrativa)
 Vogal Titular: D. José Ramón García Guinarte (Xerente da Mancomunidade do Salnés)
 Vogal Suplente: D. Jared Villaverde Dios (Orientador Laboral da Mancomunidade do Salnés)
 Secretario Titular: D. Manuel Rial Costa (Administrativo)
 Secretaria Suplente: Dª Mª del Mar Mondragón Treviño (Administrativa)
 Técnica Asesora: Dª Eva María Aragunde Chaves (Orientadora Laboral)

4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

Lista admitidos_as e excluídos_as alumnos obradoiro _Cambados Rutas de Sendeirismo_, nomeamento de tribunal cualificador e convocatoria para realización de entrevista persoal