PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2022 – Anuncio presentación de solicitudes Equipo Técnico Obradoiro “Cambados Rutas de Sendeirismo”

SETEMBRO 2022 – Anuncio presentación de solicitudes Equipo Técnico Obradoiro “Cambados Rutas de Sendeirismo”

ANUNCIO

PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E PERSOAL ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO”

Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo das prazas convocadas de Director/a, Tutor/a, Docente e
Administrativo/a, poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal) adxuntando á súa instancia telemática (Trámites Destacados –
Instancia Xeral) o Anexo I das bases da convocatoria e a documentación acreditativa dos méritos alegados na data indicada na citación que recibiron da Oficina de Emprego.
Os/as candidatos/as que non puidesen presentar a instancia e documentación xustificativa de forma electrónica, poderán facelo de forma presencial no Rexistro do Concello na data indicada na citación que recibiron da Oficina de Emprego.

O que pon en coñecemento para a súa difusión xeral.

Anuncio presentación de solicitudes Equipo Técnico Obradoiro _Cambados Rutas de Sendeirismo