PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2022 – Anuncio resultados 1º exercicio proceso selectivo letrado/a asesor/a xuridico/a

ANUNCIO DE RESULTADOS DO 1º EXERCICIO “TIPO TEST” DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, LETRADO/A ASESOR/A XURÍDICO/A (OEP/2020) Unha vez realizado o 1º exercicio ”tipo test” do proceso selectivo dunha praza da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Letrado/a Asesor/a Xurídico (OEP/2020), os/as aspirantes aprobados/as que superaron o exercicio […]

SETEMBRO 2022 – Plantilla respostas correctas 1º exercicio proceso selectivo letrado/a asesor/a xurídico/a

Plantilla respostas correctas 1º exercicio proceso selectivo letrado/a asesor/a xurídico/a Plantilla respostas correctas 1º exercicio proceso selectivo letrado_a asesor_a xurídico_a