PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2022 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS-TRABALLADORES PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “ CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO”

SETEMBRO 2022 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS-TRABALLADORES PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “ CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO”

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10o e 11o da orde do 21.02.2022 da Consellería de Emprego e Igualdade por la que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os talleres duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR353A). a determinación do sistema, procedemento, requisitos e baremos que se aplicarán no proceso de selección dos alumnos-traballadores participantes no citado proxecto, promovido polo concello de CAMBADOS e subvencionado pola antedita consellería, baixo o nome de “CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO”
As prazas de alumnado-traballador que se convocan son:
10 prazas na especialidade de ALBANELERIA. EOCB0109 EOCB0208 Nivel 1
10 prazas na especialidade de CARPINTERIA. MAMD0109 MAMD0209. MAMR0108 Nivel 2

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS-TRABALLADORES DO OBRADOIRO DE EMPREGO CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO