PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2022 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO ”

SETEMBRO 2022 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO ”

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10o e 12o da orde do 21 de febreiro de 2022, da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (DOG 08-03-2022), a determinación do sistema, procedemento, requisitos e baremos que se aplicarán no proceso de selección dos que serán contratados como persoal do citado proxecto, promovido polo concello de CAMBADOS e subvencionado pola antedita consellería.
AS PRAZAS que se convocan son as seguintes :
Director/a Xornada completa
Titor/a: a Xornada parcial (media xornada) Administrativo/a a xornada parcial (media xornada)
Experto/a docente en CARPINTARIA. MAMD0109 MAMD0209. MAMR0108 Nivel 1/Nivel 2 Experto/a docente en ALBANELERIA . EOCB0109/EOCB0208. Nivel 1 / Nivel 2

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO