PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2022 – DILIXENCIA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN, SESIÓN DO 12/09/2022. APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS E FORMULACIÓN PROPOSTA ADXUDICACIÓN CONTRATO PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS CAMBADOS: FORNOS, REVOLTA E RIVEIRO. AGADER 2022-2023.

SETEMBRO 2022 – DILIXENCIA DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN, SESIÓN DO 12/09/2022. APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS E FORMULACIÓN PROPOSTA ADXUDICACIÓN CONTRATO PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS CAMBADOS: FORNOS, REVOLTA E RIVEIRO. AGADER 2022-2023.

No día de hoxe, 12 de setembro de 2022, reuníuse a Unidade Técnica de Contratación, co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos que conteñen as ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación para a contratación das obras de  PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS CAMBADOS: FORNOS, REVOLTA E RIVEIRO. AGADER 2022-2023, na que se formula proposta de adxudicación, estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 12 de setembro de 2022. Servizo de Contratación.