PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2_11/08/2022 PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS” E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2_11/08/2022 PARA DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS” E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No día de hoxe, 11 de agosto de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de dar conta do informe-valoración, emitido polo Técnico municipal, ás ofertas presentadas polas  empresas que tomaron parte no procedemento de licitación aberto simplificado das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTRAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2022“,  e formulación de proposta de adxudicación, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 11 de agosto de 2022.