PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: LOTE 1 E LOTE 2”, INCLUÍDAS NO PC2021

AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: LOTE 1 E LOTE 2”, INCLUÍDAS NO PC2021

No día de hoxe, 3 de agosto de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de, por unha banda,  proceder a dar conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento aberto simplificado con división en lotes das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” LOTE 1: PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO OS CAIEROS A PINAR DO REI E COUTO DE ARRIBA (CASTRELO) E LOTE 2: CAMIÑO EN CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO (VILARIÑO)” e, por outra, á formulación de proposta de adxudicación ao órgano de contratación, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 3 de agosto de 2022. Servizo de Contratación.