PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: LOTE 1 E LOTE 2”, INCLUÍDAS NO PC2021

AGOSTO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: LOTE 1 E LOTE 2”, INCLUÍDAS NO PC2021

No día de hoxe, 1 de agosto de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de proceder á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen a documentación e as ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento aberto simplificado con división en lotes das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS” LOTE 1: PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO OS CAIEROS A PINAR DO REI E COUTO DE ARRIBA (CASTRELO) E LOTE 2: CAMIÑO EN CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO (VILARIÑO)”, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 1 de agosto de 2022. Servizo de Contratación.