PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3 27.06.2022 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL AO RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR CONSTRUREY GALICIA, S.L.U. CONTRA PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO 29.06.2022, RELATIVO ÁS OBRAS DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGAS DE TROVISCOSO – CORVILLÓN

XULLO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3 27.06.2022 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL AO RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR CONSTRUREY GALICIA, S.L.U. CONTRA PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO 29.06.2022, RELATIVO ÁS OBRAS DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGAS DE TROVISCOSO – CORVILLÓN

Con data 27 de xullo de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe do técnico municipal ao recurso de alzada presentado pola empresa “CONSTRUREY GALICIA, S.L.U.”, contra a proposta de adxudicación formulada pola Mesa en sesión do 29.06.2022, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 29 de xullo de 2022