PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2022 – FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA OS PARQUES INFANTIS CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E TORRADO

XULLO 2022 – FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA OS PARQUES INFANTIS CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E TORRADO

Nestas datas rematouse a execución do contrato de “SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A DOTACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO”, realizado pola empresa adxudicataria “CONSTRUCCIONES NELMAR, S.L.”, ascendendo o investimento a:

Importe licitación:

Sen IVE:

33.057,85 

Con IVE:

40.000,00 

Importe adxudicación e execución:

Sen IVE:

29.270,00 €

Con IVE:

35.416,70 €

investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, 28 de xullo de 2022.