PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2022 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO

Con data 28 de xullo de 2022, asinouse a Acta de Recepción das obras de “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO”, adxudicadas á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, da que se desprende a información seguinte: Importe licitación: Sen IVE: 119.003,57 € Con IVE: 143.994,32 € Importe adxudicación: Sen IVE: 111.863,36 € Con IVE: […]

XULLO 2022 – FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA OS PARQUES INFANTIS CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E TORRADO

Nestas datas rematouse a execución do contrato de “SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A DOTACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO”, realizado pola empresa adxudicataria “CONSTRUCCIONES NELMAR, S.L.”, ascendendo o investimento a: Importe licitación: Sen IVE: 33.057,85 € Con IVE: 40.000,00 € Importe adxudicación e execución: Sen IVE: 29.270,00 € Con IVE: 35.416,70 € […]