PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2022 – Anuncio resultados proceso selectivo Primeira Experiencia Profesional (Arquitecto/a) e proposta de contratación

XULLO 2022 – Anuncio resultados proceso selectivo Primeira Experiencia Profesional (Arquitecto/a) e proposta de contratación

Resolución do Tribunal Cualificador encargado da selección dun Arquitecto/a ao amparo da subvención outorgada a este Concello por parte da Excma. Deputación de Pontevedra dentro do proxecto: “PRIMEIRA EXPERIENCIA
PROFESIONAL” de conformidade co establecido no artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 do 23 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
En cumprimento da Base sétima e oitava do proceso selectivo fanse públicas as Resolucións adoptadas polo Tribunal Cualificador do proceso selectivo dunha praza de Arquitecto/a ao amparo da subvención outorgada a este Concello por parte da Excma.
Deputación de Pontevedra dentro do proxecto: “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” de conformidade co establecido no artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 do 23 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores

Anuncio resultados proceso selectivo Primeira Experiencia Profesional (Arquitecto_a) e proposta de contratación