PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2022 – Anuncio result. p. select. Primeira Exp. Profesional (Técnicos Xestión Administrativa) e proposta de contratación

XULLO 2022 – Anuncio result. p. select. Primeira Exp. Profesional (Técnicos Xestión Administrativa) e proposta de contratación

Resolución do Tribunal Cualificador encargado da selección de tres (3) Técnicos/as de Xestión Administrativa ao amparo da subvención outorgada a este Concello por parte da Excma. Deputación de Pontevedra dentro do
proxecto: “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” de conformidade co establecido no artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 do 23 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
En cumprimento das Bases sétima e oitava do proceso selectivo faise pública a Resolución adoptada polo Tribunal Cualificador do proceso selectivo de tres prazas de Técnicos/as de Xestión Administrativa ao amparo da subvención outorgada a este Concello por parte da Excma. Deputación de Pontevedra dentro do proxecto:

“PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” de conformidade co establecido no artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 do 23 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores

Anuncio result. p. select. Primeira Exp. Profesional (Técnicos Xestión Administrativa) e proposta de contratación