PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2_29-06-2022 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN” PC2021 E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

XUÑO 2022 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2_29-06-2022 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN” PC2021 E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.

No día de hoxe, 29 de xuño de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de dar conta do informe do técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresas que  tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO CORVILLÓN PC2021“ e formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 29 de xuño de 2022. Servizo de Contratación.