PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2022 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-0743, de data 23 de xuño de 2022, adxudicouse o contrato de subministro e instalación de “PUNTOS DE ACCESO WIFI” á empresa “TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.”, que o executará de acordo co “Dossier” que acompaña á oferta económica e polo prezo e prazo que se describen seguidamente: Empresa Prezo […]

XUÑO 2022 – PROPOSTA DE APROBACIÓN DA REGULACIÓN MUNICIPAL PARA A DEFENSA, PROTECCIÓN, BENESTAR E TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA NO CONCELLO DE CAMBADOS

PROPOSTA DE APROBACIÓN DA REGULACIÓN MUNICIPAL PARA A DEFENSA, PROTECCIÓN, BENESTAR E TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA NO CONCELLO DE CAMBADOS É vontade desta concellaría a defensa, protección, benestar e tenza responsable de animais de compañía segundo a Lei 4/2017 do 3 de outubro de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. […]

XUÑO 2022 – PROCESO SELECTIVO “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” – Lista provisional admitidos/excluidos e composición/constitución do tribunal.

Resolución da Alcaldía Expediente 2252/2022 Visto que a Xunta de Goberno da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra aprobou, na súa sesión ordinaria do 26 de novembro de 2021, o Plan de fomento da empregabilidade da Deputación de Pontevedra (acordo n.º 28.31031) composto, entre outros, polo proxecto “Primeira experiencia profesional” nos Concellos da provincia de Pontevedra […]