PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2022 – Contratación perceptores RISGA (5 traballadores/as) – Resolución lista admitidos, composición Tribunal cualificador e data/hora da entrevista persoal aos aspirantes.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Vista a Resolución da Alcaldía do 16.06.2022, pola que se aprobaron as Bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación temporal de 5 traballadores/as, demandantes de emprego, perceptores da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA), como peón ordinario/limpador e por un período de 9 meses, de acordo coa concesión de subvención […]