PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2022 – DILIXENCIA Nº 1_16/06/2022 DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN RELATIVA Á APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE CONCORREN AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DO “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI”

XUÑO 2022 – DILIXENCIA Nº 1_16/06/2022 DA UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN RELATIVA Á APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS POLAS EMPRESAS QUE CONCORREN AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DO “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI”

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 1, do 16/06/2022, estendida pola Unidade Técnica de Contratación, relativa á apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos), presentados polas empresas que concorren ao procedemento de licitación para o “SUBMINISTRO DE PUNTOS DE ACCESO WIFI“.

DILIXENCIA UNIDADE TÉCNICA CONTRATACIÓN APERTURA SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) SUBMINISTRO PUNTOS ACCESO WIFI EXPTE_1724_2022